Compass bazeni - modeli


AQUA NOVA

Tip Dužina Širina Dubina Volumen Težina
Aqua NOVA 53 5.30 m 3.20 m 1.50 m 20 m3 700 kg
Aqua NOVA 77 7.75 m 3.55 m 1.50 m 40 m3 1200 kg
Bazen Compass Aqua Nova 53

Više o modelu Aqua NOVA 

 

YACHT POOL

Tip Dužina Širina Dubina Volumen Težina
YACHT POOL 11.54 m 4.04 m 1.50 m 42 m3 1200 kg
Bazen Compass Yacht Pool

Više o modelu Yacht Pool

 

CLASSIC

Tip Dužina Širina Dubina Volumen Težina
Classic FB 6.16 m 3.16 m 1.50 m 21 m3 700 kg
Bazen Compass Classic

Više o modelu Classic

 

FUN

Tip Dužina Širina Dubina Volumen Težina
FUN 74 7.48 m 3.68 m 1.50 m 35 m3 1050 kg
FUN 80 8.00 m 3.70 m 1.50 m 40 m3 1100 kg
FUN 83 8.30 m 3.80 m 1.50 m 42 m3 1100 kg
FUN 100 10.00 m 4.00 m 1.50 m 52 m3 1300 kg
Bazen Compass Fun

Više o modelu Fun

 

XL-LOUNGER 95 FB

Tip Dužina Širina Dubina Volumen Težina
XL-LOUNGER 95 9.52 m 4.06 m 1.50 m 50 m3 1200 kg
Bazen Compass XL-Lounger

Više o modelu XL-Lounger

 

BRILIANT

Tip Dužina Širina Dubina Volumen Težina
BRILIANT 66 6.62 m 3.62 m 1.40 m 27 m3 850 kg
BRILIANT 74 7.63 m 3.64 m 1.40 m 32 m3 920 kg
Bazen Compass Briliant

Više o modelu Briliant

 

XL-BRILIANT

Tip Dužina Širina Dubina Volumen Težina
XL - BRILIANT 88 8.70 m 3.75 m 1.50 m 45 m3 1100 kg
Bazen Compass XL-Briliant

Više o modelu XL-Briliant

 

X-TRAINER

Tip Dužina Širina Globina Volumen Težina
X-TRAINER 45 4.45 m 2.94 m 1.21 - 1.49 m 15 m3 600 kg
X-TRAINER 82 8.25 m 3.68 m 1.09 - 1.76 m 36 m3 960 kg
Bazen Compass X-Trainer 82

Više o modelu X-Trainer

 

XL-TRAINER

Tip Dužina Širina Dubina Volumen Težina
XL-TRAINER 72 FB 7.19 m 3.68 m 1.5 m 30 m3 920 kg
XL-TRAINER 110 FB 11.02 m 4.02 m 1.5 m 52 m3 1350 kg
XL-TRAINER 110 SB 11.02 m 4.02 m 1.07 - 1.78 m 52 m3 1350 kg
XXL-TRAINER 133 FB 13.28 m 4.49 m 1.5 m 75 m3 2400 kg
Bazen Compass XL-Trainer 110

Više o modelu XL-Trainer

 

JAVA

Tip Dužina Širina Dubina Volumen Težina
JAVA 101 FB 10.03 m 3.80 m 1.50 m 49 m3 1200 kg
Bazen Compass Java 101

Više o modelu Java 

 

XL-JAVA

Tip Dužina Širina Dubina Volumen Težina
XL - JAVA 114 SB 11.40 m 3.96 m 1.10 - 1.68 m 52 m3 1350 kg
Bazen Compass XL-Java 114

Više o modelu XL-Java

 

RIVERINA

Tip Dužina Širina Dubina Volumen Težina
RIVERINA 67 SB 6.72 m 3.44 m 1.11 - 1.57 m 24 m3 800 kg
RIVERINA 106 10.60 m 3.75 m 1.05 - 1.9 m 45 m3 1400 kg
Bazen Compass Riverina 84

Više o modelu Riverina

 

XL-FAST LANE

Tip Dužina Širina Dubina Volumen Težina
XL - FAST LANE 122 12.15 m 2.89 m 1.50 m 43 m3 1500 kg
Bazen Compass XL-Fast Lane

Više o modelu Fast Lane

 

BABY POOL

Tip Dužina Širina Dubina Volumen Težina
Baby Pool 6.52 m 2.40 m 0.88 m 12 m3 600 kg
Bazen Compass Baby Pool

Više o modelu Baby Pool