Kontaktni podaci

EMA d.o.o.

Stara cesta 20
2311 Hoče
Slovenija

TEL +386(0)2 604 04 55
FAX / TEL +386 (0)2 604 04 53
GSM +386 (0)41 626 760
  +386 (0)51 686 441
EMAIL info@ema-bazeni.si
 


Pogledajte si EMA d.o.o. na većoj karti.